13/3/08


 1. ''ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ'' Ξ5, ''ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΑΜΑ'' Ξ7 "H μηχανή της σάρκας - CAE" (ΒΛ.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ)
 2. ''It ain' t necessarily so: The dream of the human genome and other illusions' R. Levontin
 3. ''Ο αιώνας του γονιδίου" Evelyn Fox Keller
 4. "Selling sickness. How drug companies are turning us into patients" Ray Moynihan - alan Cassels
 5. "Slaughter of the Innocent" Hans Ruesch
 6. "Koινωνιοβιολογία" Willson
 7. "Το εγωιστικό γονίδιο", "O τυφλός ωρολογοποιός" Richard Dawking
 8. "Για τις ανάγκες του ανθρώπου σήμερα", "Η αλλοτρίωση της υγείας" Ι. Ιllich
 9. "H γέννα στο δρόμο της φύσης" M. Odent
 10. "Πειράματα στα ζώα - όχι ευχαριστώ" Γ. Χαριτάκης
 11. "Ο αιώνας της βιοτεχνολογίας" J. Rifkin
 12. "Tι είναι η εξέλιξη" Ε. Μayr