14/3/07

Λίγα λόγια για το χωράφιΜετά από δύο χρόνια ενασχόλησης με το ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και την βιοτεχνολογία, προέκυψε η ανάγκη να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη.

Έτσι πριν από έξι μήνες ξεκινήσαμε το εγχείρημα της καλλιέργειας ενός χωραφιού, το οποίο βρίσκεται 15 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, μετά τα λουτρά Θέρμης. ‘Εχοντας στη διάθεσή μας 5 στρέμματα γης, θέλαμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τις ποικιλίες που θα φυτέψουμε, καθώς και για την ύδρευση και την αποθήκευση εργαλείων και σπόρων.

Είναι προταγματικό για εμάς οι διαδικασίες καλλιέργειας του χωραφιού να μην έχουν καμία σχέση με τα βιομηχανοποιημένα κυρίαρχα πρότυπα. Επιλέξαμε την παραδοσιακή καλλιέργεια, καθώς είμαστε αντίθετοι στην χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, μεταλλαγμένων σπόρων και υβριδίων, τα οποία καθιστούν την αγροτική παραγωγή άμεσα εξαρτώμενη από τις πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχοντας δημιουργήσει ένα παγκόσμιο lobby, προωθούν την βιοτεχνολογία της κυριαρχίας τόσο στον αγροτικό όσο και στον ιατροφαρμακευτικό τομέα. Ακόμη με την διαδικασία της καλλιέργειας θέλουμε να έρθουμε σε άμεση επαφή με τη γη, να γνωρίσουμε τους φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης ασθενειών και λίπανσης και να αποκτήσουμε πρακτική γνώση γύρω από την καλλιέργεια της.

Επιπλέον μέσα από το εγχείρημα αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε στη χρήση παραδοσιακών σπόρων, που στις μέρες μας τείνουν να εξαφανιστούν και να αντικατασταθούν από μεταλλαγμένους και υβρίδια. Τα υβρίδια αποτέλεσαν το αρχικό βήμα ελέγχου της αγροτικής παραγωγής από την κυριαρχία, κάτι που τώρα γίνεται και με τους μεταλλαγμένους σπόρους, το οποίο συνεπάγεται το μη αντιστρεπτό αφανισμό των παραδοσιακών ποικιλιών και την πλήρη εξάρτηση των αγροτών από τις πολυεθνικές. Η συλλογικότητά μας θέλει να στηρίξει την προσπάθεια άλλων ομάδων στην δημιουργία τράπεζας σπόρων, και την ανταλλαγή αυτών μέσω ενός δικτύου, κίνηση την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική για την απαλλαγή από τον έλεγχο της κυριαρχίας.

Άλλη μια ανάγκη που θέλουμε να καλύψει η καλλιέργεια αυτού του χωραφιού είναι η αυτοπαραγωγή, δηλαδή να μπορούμε οι ίδιοι να παράγουμε αυτά που τρώμε και να να καλύψουμε όσο μπορούμε τις βασικές διατροφικές μας ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι «βιολογικά» προϊόντα δεν είναι τόσο ακριβά στην παραγωγή τους - αν και κοστολογούνται ως τέτοια μέσα από το σύστημα - και ταυτόχρονα να περιορίσουμε την χρήση των υπόλοιπων βιομηχανοποιημένων προϊόντων. Τέλος, έχουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε ένα βήμα παρα πέρα, να πάψουμε να είμαστε καταναλωτές ή τουλάχιστον να το περιορίσουμε όσο μπορούμε. Αποφασίσαμε με ένα συλλογικό και αντιεξουσιαστικό τρόπο να καλλιεργήσουμε την γη μέσα από το πρόταγμα μας για γη και ελευθερία.

Το στοίχημα είναι ανοιχτό τώρα που πλησιάζει η άνοιξη !

Ανοιχτή συνέλευση για το χωράφι στην ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΥΦΑΝΕΤ Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 21:00μμ.

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

tubechildren@yahoo.co.uk

tube-chilren.blogspot.com