14/3/07

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι τεχνητά κατασκευάσματα εργαστηρίων που προκύπτουν μετά από ανθρώπινη παρέμβαση στο γενετικό υλικού του πρωτότυπου οργανισμού. Η μέθοδος αυτή αποτελεί κλάδο της βιοτεχνολογίας που τελικά ωθεί στην άρση των περιορισμών που έχει βάλει η φύση στην διαδικασία ανταλλαγής γονιδίων ανάμεσα στα είδη.


Από τους κυριότερους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα είναι η αδυναμία να ελεγχθεί η διάχυση των γονιδίων στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία. Δεν γίνεται να «αποσυρθούν» όταν διαπιστωθούν οι αρνητικές συνέπειές τους. Έτσι, συμμετέχουμε ως πειραματόζωα όλοι, χωρίς να το γνωρίζουμε, σε ένα πρωτοφανές πλανητικό πείραμα. Αποτελέσματα της απελευθέρωσης των μεταλλαγμένων γονιδίων είναι η επιμόλυνση συγγενικών ειδών, η αλλοίωση της βιοποικιλότητας και η διατάραξη της ισορροπίας του εκάστοτε οικοσυστήματος. Απώτερη συνέπεια είναι η ολοένα αυξανόμενη ανθεκτικότητα των παθογόνων οργανισμών και η ένταση της εξάρτησης της γεωργικής παραγωγής από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.


Κίνδυνοι προκύπτουν όμως και για την υγεία των καταναλωτών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι αλλεργικές αντιδράσεις, η ανάπτυξη του χαρακτηριστικού της ανθεκτικότητας των ιών και η εμφάνιση νέων ιών καθώς και πλήθος προβλημάτων που ακόμα δεν έχουν γίνει ορατά εφόσον οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας είναι ακόμα πολύ πρόσφατες.


Εκτός όμως από τα παραπάνω η βιοτεχνολογία αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο βασικά όπλα στα χέρια της κυριαρχίας και του καπιταλισμού. Ενδεικτικά, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί υπόκεινται στην εμπορευματική διαδικασία μέσω της πατεντοποίησης. Κατά συνέπεια, αποτελούν πηγή πλουτισμού για τις πέντε πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τη βιοτεχνολογία τόσο στον τομέα της αγροτικής παραγωγής όσο και στον τομέα της φαρμακολογίας. Με αυτόν τον τρόπο οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί εντείνουν το πρόβλημα της φτώχιας, καθώς οι εταιρίες επιδιώκουν την πλήρη εξάρτηση των αγροτών αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι το παγκόσμιο βιοτεχνολογικό λόμπι είναι τόσο ισχυρό, ώστε παρά το γεγονός ότι το 75% των ευρωπαίων και το 95% των Ελλήνων έχει ταχθεί εναντίον των μεταλλαγμένων, η ευρωπαϊκή ένωση ήρε την απαγόρευση της εισαγωγής μεταλλαγμένων. Η έμφαση στο επιχείρημα της επιλογής του καταναλωτή είναι μια παραπλανητική, αφού η χρήση των μεταλλαγμένων εδραιώνει ακόμη περισσότερο την εξουσία των πολυεθνικών στην καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά και στο μέλλον η επιμόλυνση των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών δε θα αφήνει περιθώρια επιλογής. Τελικά, η ενσωμάτωση των μεταλλαγμένων στις διατροφικές μας συνήθειες υποβαθμίζει την ήδη προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια καθημερινότητα και αντιμετωπίζει με καπιταλιστικούς και εξουσιαστικούς όρους τα προβλήματα που το ίδιο αυτό το σύστημα έχει δημιουργήσει. Ενώ, γενικότερα, οι βιοτεχνολογικές έρευνες δίνουν πορίσματα των οποίων η εφαρμογή θα αποτελέσει ένα επιπλέον μέσον χειραγώγησης και υποταγής μας.


Σκοπός είναι να θέσουμε εμείς οι ίδιοι τους όρους του αγώνα ενάντια στους ΓΤΟ αντιμετωπίζοντάς τον ως ένα ακόμη κομμάτι του αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, για να οργανώσουμε τη ζωή μας έτσι όπως μας αξίζει. Για να δημιουργήσουμε νέου τύπου σχέσεις, αποκομμένες από την επιβολή του ανθρώπου στον άνθρωπο και στη φύση.


Πιστεύουμε ότι μόνο η συλλογική σκέψη και δράση μπορούν να δώσουν απαντήσεις και όχι οι εξατομικευμένες καταναλωτικές συμπεριφορές


Η κριτική στους γτο εντάσσεται στη γενικότερη κριτική μας στην βιοτεχνολογία, μία από τις ισχυρότερες σήμερα τεχνολογίες τις κυριαρχίας


Η κριτική μας στην βιοτεχνολογία είναι αδιαχώριστη από τη συνολικότερη κριτική και δράση μας ενάντια στον καπιταλισμό.